Vážení spoluobčané,

stále si velice vážíme vaší důvěry, kterou jsme od vás dostali při volbách v roce 2014. Za poslední čtyři roky jsme i díky vám v našem městě opravili, postavili či jinak zrekonstruovali množství staveb a objektů a podporovali nejvíce projektů občanů, spolků a klubů. Věříme, že i vy si všímáte, jak naše město vzkvétá. Bohužel se objevili i takoví, kteří svou nevědomostí nebo čistě záměrně srší negativismem nad rozvojem našeho města.

Nebáli jsme se dělat i nepopulární kroky, které ale byly potřebné a důležité pro budoucí rozvoj města. A vždy jsme tyto kroky stavěli na tom, ať pro všechny hlučíňáky vytvoříme a zařídíme jen to nejlepší, co je možné v rámci zákonů a daných regulí. Proto si po čtyřech letech při vedení našeho krásného města můžeme říci, že jsme jednali čestně a se snahou udělat maximum, co bylo za daných okolností možné.

Nyní nastal čas, kdy žádáme o vaši důvěru znova. Bude to složitý boj, neboť snaha lidí, kteří vás lákají na nesplnitelné sliby, bude veliká. A proto naše hnutí Občané pro Hlučín bude i letos nominovat kandidáty z řad vás, občanů Hlučína, do zastupitelstva našeho města. Děkujeme za vaši projevenou důvěru a věříme, že nás podpoříte i v letošních komunálních volbách 5. – 6. října 2018. Náš program naleznete na www.obcaneprohlucin.cz a také na volebních letácích, které vám budou v nejbližších dnech před volbami doručeny.

Za všechny členy hnutí Občané pro Hlučín vás zdraví…

Mgr. Pavel Paschek starosta města Hlučína
1 Mgr. Pavel Paschek, Hlučín OSVČ, starosta města
2 Ing. Rudolf Gogolín, Hlučín ekonom
3 Mgr. Pavel Lindovský, Hlučín důchodce
4 Jana Kameníčková, Hlučín OSVČ
5 Mgr. Miroslav Skoták, Hlučín důchodce
6 Mgr. Jindřich Honzík, Hlučín středoškolský pedagog
7 Tomáš Bedrunka, Hlučín státní zaměstnanec
8 Mgr. Filip Chlebiš, Hlučín regionální ředitel
9 Lukáš Tkačík, Darkovičky student
10 Aneta Pospíšilová, Hlučín zdravotní sestra
11 Danuše Mutinová, Hlučín administrativní pracovník
12 Ing. Jiří Kubenka, Bobrovníky administrátor IT
13 Ing. Eva Hýžová, Hlučín důchodce
14 Gabriela Teichmannová, Hlučín administrativní pracovník
15 Vladimíra Philippová, Hlučín herečka
16 Mgr. Tomáš Miketa, Hlučín advokát
17 MUDr. Dragiša Vrakela, Hlučín lékař
18 Mgr. Monika Vokřínková, Hlučín projektový manažer
19 David Vitásek, Hlučín technik
20 Patrik Kotterba, Bobrovníky OSVČ
21 Jaroslav Pater, Hlučín stavební technik